کلیدواژه‌ها = آزادسازی مالی
بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 97-120

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سعیده گودینی


اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 69-89

اکبر دهقانی؛ علی حقیقت