کلیدواژه‌ها = تورم
بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 80-100

سید محمد رضا حسینی پور


اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن

دوره 3، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 21-42

خسرو پیرایی؛ حسینعلی رجایی


پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 51-67

محمدنبی شهیکی تاش؛ صابر مولایی؛ زینب حلاج زاده