نویسنده = سید نظام الدین مکیان
اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 66-85

10.32598/JMSP.7.1.66

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی