نویسنده = فاطمه باقری
ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM)

دوره 4، شماره 15، آبان 1395، صفحه 27-46

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ فاطمه باقری؛ ناصر عبدی


تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 111-135

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ فاطمه باقری؛ ناصر عبدی