نویسنده = محمدحسین کریم
عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران

دوره 8، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 264-289

10.30507/jmsp.2020.112714

امیر دادرس مقدم؛ محمدحسین کریم؛ علی رهنما


اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1398، صفحه 268-285

10.32598/JMSP.7.2.268

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی


راهبردها و چالش های اقتصاد مقاومتی و ریاضتی

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، بهمن 1396، صفحه 61-80

محمدحسین کریم؛ حسین امیری


اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 63-90

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم


توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 103-127

محمدحسین کریم؛ محمود صفدری نهاد؛ مسعود امجدی پور


تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-118

علیرضا سرگزی؛ محمدحسین کریم؛ فتانه نیک بخش؛ ماشاءالله سالارپور