نویسنده = وحید شقاقی شهری
ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.342728.2426

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم؛ شیوا علیزاده


بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، آذر 1398، صفحه 770-789

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.770

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 63-90

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم


اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 2، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 77-92

زهرا وحیدی؛ وحید شقاقی شهری؛ فرهاد پهلوان زاده