نویسنده = سلمان ستوده‌نیا
اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، آذر 1398، صفحه 730-749

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.730

سلمان ستوده نیا؛ حسین احمدی راد؛ محمد دانش نیا؛ فرنگیس احمدی راد؛ اعظم قزلباش


تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 103-115

سلمان ستوده‌نیا؛ فریبا عابدی