نویسنده = پیام شجاعی
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان 1396، صفحه 141-160

پیام شجاعی؛ محسن جاجرمی زاده؛ مسلم علیمحمدلو؛ حسین مهرکی


2. تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 27-50

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ زهرا اکبری؛ بهاره کایدان