نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده‌پژوهی آینده‌پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 346-371]

ا

 • اثرات نامتقارن اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 142-163]
 • ارزیابی عملکرد بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • استان گلستان آینده‌پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 346-371]
 • استان‌های ایران دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • اسناد تحولی آموزش و پرورش واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]
 • اشتغال بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • اقتصاد کلان اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 142-163]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • امنیت اقتصادی مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]
 • انتشار گازدی‌اکسید کربن نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • اولویت بندی ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]
 • ایران ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]

ب

 • بار دفاعی برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای سند چشم‌انداز 1404) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 186-207]
 • باز بودن تجاری نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • بازبودن تجاری بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • بحران آب سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • بخش مسکن ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • بهبود فضای کسب و کار ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • بهره‌وری دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • بهره وری اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • بهره‌وری نیروی کار دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • بومی سازی بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]

ت

 • تجارت بین‌الملل ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • تحلیل اهمیت-عملکرد ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • تحلیل محتوا واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]
 • تقاضا برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای سند چشم‌انداز 1404) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 186-207]
 • تورم جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 46-65]
 • توسعه اقتصادی ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]
 • توسعه پایدار مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]
 • توسعه مالی نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • توسعه مالی ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • تولید ناخالص داخلی نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]

ج

 • جمهوری اسلامی ایران سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • جهانی‌شدن تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • جهانی شدن اقتصاد جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 46-65]

ح

 • حکومت سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • حمایت دولتی بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]

خ

 • خاورمیانه ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]

د

 • داده های پانل جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 46-65]
 • داده‌های ترکیبی تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • درآمد‌های نفتی بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • دستمزد دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • دستمزد اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • دیمتل سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]

ر

 • رشد اقتصادی تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • رشد اقتصادی اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • رشد اقتصادی تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • رشد اقتصادی ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • رقابت‌پذیری تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • روان شناسی بومی بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]
 • روش پانل ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • روش تحلیل پوششی داده‌ها بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • روش جوهانسن بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • روش شناسی فلسفی بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]

س

 • سازمان‌های مردم نهاد بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • سرمایه‌ اجتماعی اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • سرمایه انسانی اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • سرمایه انسانی ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]
 • سرمایه بخش کشاورزی بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • سرمایه‌‌ فیزیکی اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • سرمایه گذاری ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • سیاست‌گذاری سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • سیاست های بلندمدت اقتصادی مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]

ش

 • شاخصKOF جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 46-65]

ص

 • صادرات تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • صنایع تولیدی دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • صنعت تبلیغات سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]

ع

 • عدد اولویت ریسک بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • عدد اولویت ریسک پیشنهادی بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • عرضه پول بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • علوم انسانی اسلامی بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]

ف

 • فازی سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]
 • فضای کسب وکار بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • فقر شهری ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]

ق

 • قیمت نفت اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 142-163]

ک

 • کسب وکار بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • کسب وکار خانگی بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • کشورهای خاورمیانه برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای سند چشم‌انداز 1404) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 186-207]
 • کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 142-163]

گ

م

 • مخارج آموزشی ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]
 • مدل تصحیح خطای برداری ساختاری اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • مدل خودرگرسیون برداری بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • مدیریت دانش تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • مدیریت سرمایه های فکری تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • مدیریت مالکیت معنوی تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • مدیریت نوآوری تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • مطالعه تطبیقی بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • مناطق آزاد تجاری ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]

ن

 • نرخ ارز بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • نرخ بیکاری آینده‌پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 346-371]
 • نهادگرایی سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • نیروی کار اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]

ه

 • هوش تجاری سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]
 • هویت واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]
 • هویت ملی واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]