دوره و شماره: دوره 5، شماره 18 - شماره پیاپی 18، تابستان 1396، صفحه 1-179 
5. سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی

صفحه 93-124

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ غلامرضا زمانیان؛ علی شایگان مهر


6. تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی