نویسنده = جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی