نویسنده = دانش جعفری، داود
تعداد مقالات: 1
1. نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-35

داود دانش جعفری؛ سمانه کریمی