نویسنده = کریمی گلنار، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 57-86

مرتضی عزتی؛ بهمن کریمی گلنار