نویسنده = متقی، سمیرا
تعداد مقالات: 2
1. نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 109-124

سمیرا متقی؛ سعیده کامرانپور