نویسنده = باقری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 27-46

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ فاطمه باقری؛ ناصر عبدی


2. تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 111-135

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ فاطمه باقری؛ ناصر عبدی