نویسنده = خداپرست، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-50

مهدی خداپرست؛ آزاده داودی