نویسنده = محمودپور، کامران
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع کارخانه ای ایران وکشورهای منتخب

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 39-56

محمدنبی شهیکی تاش؛ کامران محمودپور؛ حدیثه محسنی