نویسنده = اسلامی، روح اله
تعداد مقالات: 3
1. سیاستگذاری آب و بحران آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1397

روح اله اسلامی؛ احمد رحیمی


3. نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 107-133

مجتبی احمدیان؛ روح اله اسلامی