نویسنده = اسلامی، روح اله
تعداد مقالات: 3
1. سیاستگذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 81-100

روح اله اسلامی؛ احمد رحیمی


3. نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 107-133

مجتبی احمدیان؛ روح اله اسلامی