نویسنده = نوروزی، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-20

خلیل نوروزی؛ دوستار محمد؛ نفیسه فروغی؛ مجتبی جوادی