نویسنده = اله رضایی، اسعد
تعداد مقالات: 2
1. تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها)

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 97-113

علی فلاحتی؛ مرضیه احمدی؛ اسعد اله رضایی؛ احمد نریمانی


2. تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-36

اسعد الله رضایی؛ جواد حسین زاده؛ ایوب فرامرزی؛ منصوره یزدان خواه