نویسنده = جلیلی کامجو، سید پرویز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 304-325

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو