نویسنده = منیری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 121-140

یونس گلی؛ محمدرضا منیری