نویسنده = نادمی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 666-687

علی اکبر حسنوند؛ داریوش حسنوند؛ یونس نادمی