نویسنده = زارعی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شاخص‌های افق دید و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو


2. ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 346-375

محسن دهمرده قلعه نو؛ حمید زارعی