نویسنده = جلالی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی کسب و کارهای خانگی در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 1-20

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی