نویسنده = عباسیان، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 61-80

مجتبی عباسیان؛ علی سردارشهرکی؛ محمود هاشمی تبار