نویسنده = امجدی پور، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 103-127

محمدحسین کریم؛ محمود صفدری نهاد؛ مسعود امجدی پور