نویسنده = اصغر نژاد، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 25-37

حسین محمدی؛ محمدمهدی اعلایی؛ الهام اصغر نژاد