نویسنده = شفافی شهری، وحید
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 770-789

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


2. اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 63-90

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم


4. ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 49-62

محمدحسین کریم؛ وحید شفافی شهری؛ لیلا نصری


5. اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 77-92

زهرا وحیدی؛ وحید شقاقی شهری؛ فرهاد پهلوان زاده