نویسنده = ابراهیم‌نسب، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 39-54

حمید سپهر دوست؛ سمانه ابراهیم‌نسب