نویسنده = سرگزی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-118

علیرضا سرگزی؛ محمدحسین کریم؛ فتانه نیک بخش؛ ماشاءالله سالارپور