نویسنده = حقیقت، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-108

علی حقیقت؛ عبدالخالق خرسندیان؛ حامد عربی