نویسنده = پرهیزکار، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 41-60

الهام فهام؛ مرتضی پرهیزکار