نویسنده = سردار شهرکی، علی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 396-409

10.32598/JMSP.7.3.4

مجتبی عباسیان؛ علی سردارشهرکی؛ محمود هاشمی تبار


2. تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-104

10.30507/jmsp.2013.3271

داود دانش‌جعفری؛ علی سردار شهرکی؛ هاجر اثنی عشری؛ یحیی حاتمی