نویسنده = سردار شهرکی، علی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 396-409

مجتبی عباسیان؛ علی سردارشهرکی؛ محمود هاشمی تبار


2. تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-104

داود دانش‌جعفری؛ علی سردار شهرکی؛ هاجر اثنی عشری؛ یحیی حاتمی