نویسنده = فرجپور، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ره‌یافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 119-160

عطاءالله بیگدلی؛ علی‌اصغر فرجپور