نویسنده = احمدی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها)

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 97-113

علی فلاحتی؛ مرضیه احمدی؛ اسعد اله رضایی؛ احمد نریمانی