نویسنده = ملکی نیا، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 518-545

عماد ملکی نیا؛ زهرا ملکی نیا؛ صدیقه فیضی