راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده های لبنی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 گروه مطالعات روسیه، قفقاز و اسیای مرکزی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 گروه مطالعات روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

مسئله حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی یکی از اولویت ها و مسائل مهم در اقتصاد ایران امروزی است. این مساله تا جایی اهمیت دارد که سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است. هدف پژوهش کنونی ، بررسی راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی با تمرکز بر محصولات لبنی به بازار پر توان فدراسیون روسیه است. روش پژوهش به کار رفته در این مطالعه، تحلیل ماتریس قوت، ضعف، تهدید و فرصت (SWOT) و رتبه بندی راهبرد ها توسط ماتریس QSPM است. بنابر یافته های پژوهش، راهبرد های "تولید محصولات لبنی پرطرفدار در روسیه "، " تلاش برای رفع مشکلات مربوط به خدمات بانکی و بیمه ای " و " بهبود کیفیت بسته بندی محصولات لبنی " سه راهبرد ابتدائی در راستای توسعه صادرات محصولات لبنی ایران به فدراسیون روسیه هستند، از سوی دیگر راهبرد های "تلاش برای عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا"، "ایجاد دوره های تخصصی چابکی در بازارهای جهانی" و "عمیق تر شدن روابط سیاسی اقتصادی ایران با فدراسیون روسیه" به ترتیب سه راهبرد نهایی این مسئله هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Export Expansion Strategies of Iranian Commodities to Russian Market: Case of Diary Products

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rasoulinezhad 1
  • Taraneh Kazemnia 2
1 Faculty ooh world studies, university of Tehran
2 Faculty of World Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Support for Iranian products and export expansion of non0oil commodities are always considered as the most vital priorities of Iran’s economy. It has became more important when Supreme leader of Islamic Revolution Ayatollah Ali Khamenei in his annual speech for the Iranian New Year named the year of 1397 as “The year of support for Iranian products”. The main purpose of this paper is to analyze developing strategies of Iranian commodities’ export flows with focus on diary products into the potential market in Russian Federation. The methodology of this paper is SWOT analyses and ranking matrix of QSPM. The main findings of this research revealed that the most three important strategies to increase the volume of diary products’ export of Iran into Russia are “ production of top popular diary products”, “solving banking and insurance problems” and “increase of packaging quality”, whereas “accession of Iran to the Eurasian Economic Union”, “Teaching agility abilities” and “promoting political-Economic cooperating between Iran and Russia” are the most weak strategies in this matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports
  • Diary products
  • Expansion strategy in market