مطالعه تطبیقی سیاست های کلی اقتصادی ایران با سیاست های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 مدیر گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران

2 گروه مطالعات روسیه، قفقاز و اسیای مرکزی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را جهت توجه، تقویت و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی بر آنها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام مقایسه بین کشوری آنها، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی – مقایسه ای میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی – توصیفی می باشد که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد بالادستی دو کشور جهت مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هردو کشور لزوم اشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه را دارای اهمیت می کند. نتایج این مقاله دارای وجه کاربردی برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic policies and priorities in Iran and Russia

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Ehsan Rasoulinezhad 2
1 The chairman of deparment of Russian, Causasus and Centeal Asian Studies
2 Faculty of world studies, university of Tehran
چکیده [English]

A clear road map as a tool to achieve the social, economic and cultural goals is important and valuable for all nations. Such a road map shows various priorities and expresses main issues of a nation in order to develop the financial and social matters. The main purpose of this paper is to do a empirical comparison of main economic policies in Islamic Republic of Iran and Russian Federation. To this end, I employ an analytical-qualitative method to discover the results. These two countries as two anti-West nations have faced with different economic sanctions, shaping similarities in their economic priorities and leading us to study the Russian economic planning in details. Furthermore, their regional political and economic cooperation leads us to know the Russian economic road maps, helping us to go to reach a better cooperation level. The findings of this research will be useful for Iranian policy makers and economic scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long run economic policies
  • Economic security
  • sustainable development