خلاصه مقالات منتخب اقتصاد مقاومتی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

چکیده

در این بخش چکیده و تلخیصی از پنج مقاله منتخب  اقتصاد مقاومتی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جهت بهره برداری علاقمندان بارگذاری گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Summary of Selected Articles of Economics Resiliency in the Organization of the Economic Cooperation and Development

چکیده [English]

In this section, the abstract and abstract of the five selected articles of resistance economy in the countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) have been loaded for use by enthusiasts.