راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 عضو هیات علمی و دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین‌المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت‌های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده‌سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش‌ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه‌ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه‌ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Development Strategy and Iran’s Joining to The World Trade Organization (WTO)

نویسندگان [English]

  • S.Mohammad Mousi 1
  • Vahid Bozorgi 2
2 Researcher at the Institute for Trade Studies and Research (ITSR)
چکیده [English]

Experts believe that Islamic Republic of Iran’s joining to World Trade Organization (WTO) has tremendous benefits for the country such as improving the domestic economy as well as boosting international ties and partnerships. Iran has filed the application to join the WTO in 1996 but ever since it’s efforts have been marred by a variety of reasons, both interior country problems and exterior barrier such as the opposition of the USA to Iran’s membership. This research aims to explore the efforts made by Iran during recent decades in regard to the implementation of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as well as the WTO accession. Furthermore, it has been concluded that while Iran made significant steps forward to alter its actions and Grand Strategy of National Development in order to further reconcile with the WTO criterion, there are still irreconcilable differences between Iran’s domestic economy and the standards required by the World Trade Organization and global economic sphere. This article seeks to study the plans and actions of the Islamic Republic of Iran in the direction of national development and accession to the World Trade Organization and It has been attempted to answer the question of whether Iran's national development plans and strategies have prepared the country for accession to the World Trade Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Strategy of National Development
  • Policymaking
  • accession
  • World Trade Organization(WTO)
  • Islamic Republic of Iran