1. بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 0-0

علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی؛ شهلا صمدی پور


4. اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 69-89

اکبر دهقانی؛ علی حقیقت


5. اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 69-92

حسین امیری؛ اعظم احمدیان


6. تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 100-120

صابر خداوردیزاده؛ علی رضازاده؛ شیرزاد میرزایی


7. بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 61-80

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ عبدالرضا کرانی


10. الگوی سیاستگذاری گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان 1396، صفحه 41-60

یاسر رمضان نژاد


11. رابطه بین تکانه‌های تجاری و پس‌انداز خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 414-433

اعظم محمدزاده


12. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 61-80

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


13. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 66-85

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان


14. بومی سازی روان شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 61-80

مرتضی امیدیان؛ احمد زندوانیان


15. بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 770-789

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


16. تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-118

علیرضا سرگزی؛ محمدحسین کریم؛ فتانه نیک بخش؛ ماشاءالله سالارپور


17. تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-104

داود دانش‌جعفری؛ علی سردار شهرکی؛ هاجر اثنی عشری؛ یحیی حاتمی


18. تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-102

مرتضی عزتی


19. عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-86

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ احسان شافعی؛ رضا رمضانی


22. بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 89-109

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ سپیده صمیمی


24. تجزیه تحلیل رشد بهره‌وری، و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخشهای آن (استان کردستان)

دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 97-121

صدیقه عطرکار روشن؛ میر حسین موسوی؛ فاطمه رسولی


25. عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 89-106

یوسف عیسی زاده روشن