دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.30507/jmsp.2020.244355.2115

احمد صادقی؛ وحید نفیسی؛ اسراء کریم


2. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.257164.2154

میثم فرزین؛ احمد وحیدی


3. الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.30507/jmsp.2021.273835.2208

شاهرخ قاسمی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نسرین جزنی؛ سعید صیاد؛ علیرضا حسن زاده


4. استراتژی بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی بارویکرد سیاستهای کلی علم و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30507/jmsp.2021.242247.2111

رضا زینلی زاده؛ امید مهدی عبادتی؛ محمدعلی جعفری


5. راهبردهای مدیریت سبز در موسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30507/jmsp.2021.270494.2191

گلشن مرادی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


6. جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30507/jmsp.2021.273292.2201

احمد کیخا؛ جعفر توفیقی داریان


7. الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.263119.2179

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی اصغر پورعزت؛ یوسف تقی پوریانی گیلانی؛ داود کیاکجوری


8. میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.252358.2137

هادی حاجی حسن دنیادیده؛ حمید جعفریان یسار؛ لیلا متقی


9. سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


10. سیاستهای اجرایی برای پیاده سازی سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.277104.2217

هدایت کارگر شورکی؛ عباسعلی رضایی صدرآبادی؛ جعفر رحمانی شمسی


11. عوامل موثر بر پیاده سازی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.278970.2219

میثم فرزین؛ علی محمد احمدوند


12. تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


13. بررسی چرخه سیاستگذاری مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.258895.2158

روح اله اسلامی؛ امیر عبدالهی


14. شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.272899.2200

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ سید عبدالجابر قدرتیان


15. مدلسازی اجرای اقتضایی خصوصی سازی موضوع بند ب ماده 3 اصل 44 قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.280769.2228

مهدی نصیری واحد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سعید صیاد


16. ارزیابی حُسن اجرای سیاست های راهبردی و کلان علم و فنّاوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.276996.2216

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر؛ سید سپهر قاضی نوری


17. الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‌بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‌های علم و فناوری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.283433.2236

مهری عبدالوند؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


18. تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.273303.2204

رها نوری نائینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


19. ساختاردهی به مسأله عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.275355.2209

دانیال رمضانپور؛ مهدی عبدالحمید؛ علی رضائیان


20. مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.282139.2231

اسداله تیموری یانسری؛ فاطمه شفیعی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ پریسا نوری درزیکلائی


21. فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.285025.2242

فریبا فیروزی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


22. واکاوی پیشران های اجرای اثر بخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.255925.2146

میثم علیخانی؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی


24. راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست‌های کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.270891.2193

هادی ثنائی پور؛ مهدی زیودار


25. بررسی اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیاست های کلی نظام در بخش آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


27. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.30507/jmsp.2021.289299.2260

محمدرضا زیرکی؛ رضا تاجفر؛ سید ابراهیم قلی زاده


28. طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.293999.2280

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


29. بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب آوری اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.247089.2123

طاهره امیدی فتحکوهی؛ مرتضی عزتی؛ رقیه حسن زاده


30. مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرآیند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.285312.2245

احمد تقوائی نجیب؛ علی رضائیان؛ محمدرضا ربیعی مندجین