دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


2. بررسی عوامل موثر بر کیفیت کالا در کارگاه های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مریم رسول زاده؛ علی رهنما؛ جواد براتی


3. عوامل موثر بر توسعه کسب ‌و کارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

رضا یادگاری؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی؛ فریدون آزما


4. بررسی تحلیلی محیط زیست(اقلیم) و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور؛ علیرضا محسنی تبریزی


5. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


6. رابطه متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست های کلی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

غلامرضا تاج بخش؛ محمد نصیری


7. واکاوی دلالت‌های خطّ‌مشی‌های کلان بر سیاستهای کلّی قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.30507/jmsp.2020.228066.2049

مهدی مرتضوی؛ میثم علیپور؛ حسین محمدی دوست


8. توسعه راهبرد مشارکتهای دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.30507/jmsp.2020.228651.2053

مهدیه معتمدی؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ داوود دانش جعفری


9. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم


10. بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.30507/jmsp.2020.244355.2115

احمد صادقی؛ وحید نفیسی؛ اسراء کریم


11. انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاستهای علم و فناوری نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.30507/jmsp.2020.243236.2112

وحید قربانی؛ ابوالحسن فقیهی


12. تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30507/jmsp.2020.232776.2074

فاضل سیدی؛ محمد ذاکری؛ زلیخا مرسلی ارزنق


13. الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.30507/jmsp.2021.251226.2133

علی باقری؛ سید جواد امینی


14. بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

حسینعلی بندانی خاریکه؛ رمضان حسین زاده؛ مصیب پهلوانی


15. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.257164.2154

میثم فرزین؛ احمد وحیدی


16. الگوی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.261327.2170

فاطمه زائرثابت؛ محمد دوستار؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود البرزی


17. الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.246747.2120

سید محمد میرمحمدی؛ غلامرضا کاظمیان؛ سجاد رضایی


18. شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری