دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر شاخص‌های افق دید و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو


2. شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1397

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل خندان


3. آینده پژوهی اشتغال و بیکاری در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1397

حسن دلیری


4. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


5. دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران: مقایسه نظریات کلاسیک و دستمزد کارآیی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

محمدعلی فیض‌پور؛ علی شمس اسفندآبادی


6. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


7. بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

فرزانه خلیلی


8. رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1397

محمد شریف کریمی؛ کیومرث سهیلی؛ فرشته ابراهیمی


9. بررسی انواع سازمان‌های مردم‌نهاد و ارزیابی عملکرد آن‌ها در شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1397

مینا کرمی؛ محمد علی سوخکیان؛ پیام فرهادی


10. ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای منتخب خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1397

مجتبی عباسیان؛ علی سردارشهرکی؛ محمود هاشمی تبار


11. سنجش و ساختاردهی متغیرهای اثرگذار و اثر پذیر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

رضا احتشام راثی؛ َشیوا زمانی


12. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1397

محمدرضا امیری فهلیانی؛ سعید ملکی


13. اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان


14. توسعه ابعاد و مؤلفه های شاخصه هویت ملی: واکاوی ابعاد و مؤلفه های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

جواد آقامحمدی؛ سودابه اسدی


15. اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامه برجام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

رضا رشیدی؛ مجید مدّاح


16. سیاستگذاری آب و بحران آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1397

روح اله اسلامی؛ احمد رحیمی


17. مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی