دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر شاخص‌های افق دید و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو


2. شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1397

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل خندان


3. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


4. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


5. اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان


6. اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامه برجام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

رضا رشیدی؛ مجید مدّاح


7. تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


8. تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

فروغ جهان‌تیغ؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی


9. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


10. ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاست های کلی الگوی اصلاح تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مجید مداح؛ منصور عبدی چرلو


11. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


12. ناهمسویی های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

ولی اله صادقی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده


13. بررسی سناریو های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت


14. تاثیر جهانی شدن، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغفر؛ ساناز کهرازه


15. تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی


16. تأملی بر ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

لطف الله ساعدموچشی؛ نعمت اله عزیزی


17. تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی ثنایی


18. تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد غفاری فرد


20. عوامل موثر بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سیاب ممی پور؛ سمیه کرمی


21. فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در گذار به نظام بین الملل چند قطبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ سامان فاضلی


22. نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

ابوالفضل کرمی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


23. حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

عاطفه آجری آیسک


24. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


25. آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

محمد حسن ملکی؛ محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ محمد رضا فتحی


26. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی صمدی؛ جواد آماره


27. چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

زهرا نوری؛ محمدحسین صبحیه


28. تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

هانیه آرزمجو؛ مریم کیقبادی؛ غلامرضا حیدری


29. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


30. تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

زهرا احمدی پور؛ ابراهیم احمدی


31. طراحی مدل فراتلفیق کنترل راهبردی با رویکرد سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع


32. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


33. تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست-های کلی کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

آذر هاشمی نژاد؛ منصور غنیان؛ عباس عبد شاهی؛ بهمن خسروی پور


34. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


35. بررسی راهبرد‌های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

سید فضل اله موسوی؛ امیر لهراسبی


36. ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

مهدی کلاهی


37. بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مصطفی طاهری


38. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


39. تحلیل محتوای سیاست‌های توسعه کارآفرینی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

هادی ثنائی پور؛ سعید جعفری مقدم


40. بررسی عوامل موثر بر کیفیت کالا در کارگاه های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مریم رسول زاده؛ علی رهنما؛ جواد براتی


41. بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

سیدعباس قریشی؛ مجید معصومی


42. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


43. بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محسن خضری؛ محمد کاظم نظیری؛ سحر قارلقی


44. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده