دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1397

10.30507/jmsp.2018.63152

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل خندان


2. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


3. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

10.30507/jmsp.2018.68825

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


4. نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102466

ابوالفضل کرمی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


5. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


6. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی صمدی؛ جواد آماره


7. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


8. تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102558

زهرا احمدی پور؛ ابراهیم احمدی


9. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102562

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


11. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


12. بررسی عوامل موثر بر کیفیت کالا در کارگاه های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مریم رسول زاده؛ علی رهنما؛ جواد براتی


13. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


14. بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محسن خضری؛ محمد کاظم نظیری؛ سحر قارلقی


15. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده


16. دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی : راهبردی برای سیاستگذاری های کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

هاشم زارع؛ زینب رضایی سخا؛ محمد زارع


17. آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی- کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

مصطفی جواهری تقدس؛ مهین نسترن؛ اسفندیار زبردست؛ میثم بصیرت


18. بررسی "تاثیر سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری


19. عوامل موثر بر توسعه کسب ‌و کارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

رضا یادگاری؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی؛ فریدون آزما


20. کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

حبیب انصاری سامانی؛ نوید علیزاده اوجقاز


21. بررسی تحلیلی محیط زیست(اقلیم) و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور؛ علیرضا محسنی تبریزی


22. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


23. رابطه متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست های کلی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

غلامرضا تاج بخش؛ محمد نصیری


24. واکاوی دلالت‌های خطّ‌مشی‌های کلان بر سیاستهای کلّی قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.30507/jmsp.2020.228066.2049

مهدی مرتضوی؛ میثم علیپور؛ حسین محمدی دوست


25. توسعه راهبرد مشارکتهای دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.30507/jmsp.2020.228651.2053

مهدیه معتمدی؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ داوود دانش جعفری


26. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم