تعداد مقالات: 343

1. ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-21

10.30507/jmsp.2013.3266

ابراهیم عباسی؛ فیروزه شکرابی


3. بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

محمدرضا منجذب؛ مصطفی مصطفی‌پور


4. راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-20

خلیل نوروزی؛ دوستار محمد؛ نفیسه فروغی؛ مجتبی جوادی


5. مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 1-24

نادر مهرگان؛ لیلی سلطانی صحت


6. طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 1-24

عبدالقادر تکه ئی؛ غلامرضا معمارزاده؛ رضا نجف بیگی


8. نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-35

داود دانش جعفری؛ سمانه کریمی


10. "‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌"

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-16

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ آزاده داودی


13. آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 1-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده


14. تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-26

فخرالسادات هاشمیان؛ هادی زندیان؛ جواد آقامحمدی


16. مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 1-26

علی اکبر خوش گفتارمقدم؛ سیدکمال خرازی


17. تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-18

مرضیه هداوند؛ مهدی فاتح راد؛ سید حبیب الله طباطبائیان


18. بررسی آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بین الملل

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان 1396، صفحه 1-20

علی اکبر حافظی؛ یونس گلی


20. تحلیل هزینه- فایده آموزش عالی در گروه علوم انسانی

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-25

حسین میرزائی؛ لیلا پاشازاده


22. آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-20

محمد حسین عبادی؛ محمدجواد رضائی


23. سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 1-20

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


24. توسعه راهبرد مشارکتهای دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت

دوره 9، شماره 33، بهار 1400، صفحه 1-26

10.30507/jmsp.2020.228651.2053

مهدیه معتمدی؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ داوود دانش جعفری


25. تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 2-25

10.30507/jmsp.2020.63107

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو