موضوعات = علوم اجتماعی
تعداد مقالات: 8
1. واکاوی ابعاد و مؤلفه های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 121-140

جواد آقامحمدی؛ سودابه اسدی


2. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 141-160

مینا کرمی؛ محمد علی سوخکیان؛ پیام فرهادی


4. چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 19-40

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیرپور؛ اصغر طهماسبی


5. نقش اقوام در همبستگی ملی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 153-174

کریم مهری


8. مدیریت پیشگیری از جرم در ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 37-58

اکبر علیوردی نیا