موضوعات = حقوق
تعداد مقالات: 4
2. جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 40-60

مهدی صبوری پور؛ کیمیا کبریتی


3. تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 20-40

سید مجتبی واعظی؛ حمید مسعودی


4. بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری

دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 169-183

امید شیرزاد