موضوعات = حقوق
تعداد مقالات: 6
2. ناهمسویی های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 66-86

10.30507/jmsp.2020.102276

ولی اله صادقی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده


4. جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 40-60

مهدی صبوری پور؛ کیمیا کبریتی


5. تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 20-40

سید مجتبی واعظی؛ حمید مسعودی


6. بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری

دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 169-183

امید شیرزاد