موضوعات = علوم سیاسی
تعداد مقالات: 28
1. سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


2. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.30507/jmsp.2021.289299.2260

محمدرضا زیرکی؛ رضا تاجفر؛ سید ابراهیم قلی زاده


3. بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30507/jmsp.2021.291888.2270

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


4. تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار


6. شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


8. امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 548-580

10.32598/JMSP.7.4.3

رضا خلیلی؛ میرقاسم بنی هاشمی؛ محسن قلی پور


9. فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در گذار به نظام بین الملل چند قطبی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 164-190

10.30507/jmsp.2020.102465

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ سامان فاضلی


10. سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


12. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 596-617

10.32598/JMSP.6.4.596

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


15. چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 140-160

فرشته پیام؛ ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی


17. ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 60-80

محمدرضا دهشیری؛ فرشته معبودی نژاد


18. جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 159-179

یونس علاقه بند حسینی؛ الهام امین زاده


19. راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 165-191

سید محمد موسوی دهموردی؛ وحید بزرگی


21. نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 169-203

مجید یاسوری؛ مریم سجودی


25. درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 141-158

مهدی براتعلی پور