موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 67
51. تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-18

مرضیه هداوند؛ مهدی فاتح راد؛ سید حبیب الله طباطبائیان


52. آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 1-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده


53. تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 33-62

علیرضا مقتدایی؛ عبداله یاوران بخشایش


54. مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 1-26

علی اکبر خوش گفتارمقدم؛ سیدکمال خرازی


56. راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 27-48

بهروز افخمی


58. تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 27-50

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ زهرا اکبری؛ بهاره کایدان


59. عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری»

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 51-78

کریم شاطری؛ خدایار ابیلی؛ علی رضاییان؛ آرین قلی پور؛ شعله مرادفام


60. نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه*

دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 27-48

محمود صفدری نهاد؛ غلامرضا معمارزاده؛ میترا عزتی


63. چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 111-139

سید جواد میر؛ مهدی گنجیان؛ غلامرضا فروهش تهرانی


64. طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 1-24

عبدالقادر تکه ئی؛ غلامرضا معمارزاده؛ رضا نجف بیگی


65. بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 111-132

یحیی کمالی


66. راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-20

خلیل نوروزی؛ دوستار محمد؛ نفیسه فروغی؛ مجتبی جوادی


67. نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 107-133

مجتبی احمدیان؛ روح اله اسلامی