موضوعات = سازمان‌های کسب و کار، اقتصاد کسب و کار، بازاریابی، حسابداری
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر شاخص‌های افق دید و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو


3. ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده و شرکای تجاری در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان 1396، صفحه 81-100

رسول جمشیدی؛ سعید علی اکبر


4. تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 133-156

جواد نوری؛ علی بنیادی؛ محمد اسماعیل زاده


5. نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 83-107

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


6. اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 65-96

فاطمه مهربانی؛ فرشته عبداللهی؛ مهدی بصیرت


7. چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 111-139

سید جواد میر؛ مهدی گنجیان؛ غلامرضا فروهش تهرانی


8. بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 89-109

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ سپیده صمیمی